فیلتر سرامیکی ریخته گری

فیلتر های سرامیکی ریخته گری

فیلتر های سرامیکی ریخته گری

۱٫فیلتر سرامیکی مکعب مستطیلی ابعاد: ۲۲*۵۰*۱۰۰ شرکت سازنده: Nurol Technologies ترکیه   ۲٫فیلتر سرامیکی مکعبی ابعاد: ۲۲*۵۰*۵۰ شرکت سازنده: Nurol Technologies ترکیه     فیلتر سرامیکی چیست؟ این فیلترها در صنعت ریخته گری استفاده می شوند و تاثیر بسیار زیادی در کیفیت قطعات ریخته گری شده دارند و با قرار…