ارتباط با ما

دفتر ایران:
آدرس: تهران، کیلومتر ۱۹ اتوبان تهران-ساوه، شهرک صنعتی پاسارگاد ، خیابان صبا باتری، پلاک۲۲
تلفن: ۹-۵۶۵۷۷۹۱۶-۰۲۱
فکس: ۵۶۵۷۷۹۱۴-۰۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۱۶۶۹۲۳
پست الکترونیکی: info@pasargadtools.com

دفتر فرانسه:
آدرس: فرانسه، سینت-لاپسین
تلفن: ۱۷۴۲۹۰۱۲-۰۳۳۶
فکس: ۲۶۶۹۳۱۷۱-۰۳۳۸
پست الکترونیکی : isa.mentes@gmail.com
سایت: www.mentesisa.com

دفتر ترکیه:
آدرس: استانبول ، باساک شهیر
تلفن/فکس: ۶۷۱۲۳۳۲-۲۱۲-۰۹۰
تلفن همراه :۷۶۲۹۷۱۷-۵۳۳-۰۹۰
پست الکترونیکی : Memetdmn@hotmail.com