ارتباط با ما

دفتر ایران:
آدرس: جاده قدیم کرج، خیابان خلیج فارس، نبش کوچه کاظمی، پلاک ۳۱۲، واحد ۴
تلفن: ۰۲۱۶۶۱۸۶۱۱۰
فکس: ۰۲۱۶۶۱۸۶۰۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۱۶۶۹۲۳
پست الکترونیکی:info@pasargadtools.com  Trade@pasargadtools.com

دفتر فرانسه:
آدرس: فرانسه، سینت-لاپسین
تلفن: ۱۷۴۲۹۰۱۲-۰۳۳۶
فکس: ۲۶۶۹۳۱۷۱-۰۳۳۸
پست الکترونیکی : isa.mentes@gmail.com
سایت: www.mentesisa.com

دفتر ترکیه:
آدرس: استانبول ، باساک شهیر
تلفن/فکس: ۶۷۱۲۳۳۲-۲۱۲-۰۹۰
تلفن همراه :۷۶۲۹۷۱۷-۵۳۳-۰۹۰
پست الکترونیکی : Memetdmn@hotmail.com